top of page

בית ים תיכוני

בית בקהילה חדשה המצטרפת ליישוב ותיק. מעין הרחבה המנותקת למעשה מהקיבוץ המקורי. בעלי הבית ביקשו בית באווירה ים תיכונית בעוד התב"ע הגדירה בתים בעיצוב מודרני יחסית.

240 מ״ר, קיבוץ נווה ים

האתגר היה

לשלב את הדברים ולייצר מבנה המשדר ים תיכוניות בקוים נקיים.

פנים הבית לעומת זאת ממשיך את הקו הנקי ומתכתב דווקא עם עיצוב ברוח סקנדינבית נקייה ובהירה.

bottom of page