top of page

עיצוב כניסה למשרד וקפיטריה

הפרויקט נמשך כחודשיים. המטרה הייתה עיצוב נקודתי עם מתן דגש על חיבור למוצר ולאופי המשפחתי של החברה וכל זה תוך עמידה בתקציב מוגבל.

תחילת עבודה

יצרתי קיר מול הכניסה למשרד ששולבו בו משרביות גבס, על מנת ליצור סגירה חצי שקופה של הקפיטריה ביחס לכניסה, הוחלף הריהוט ועוצבה תמונת טפט במשותף עם מנכ"ל החברה.

אופי משפחתי

כשהגעתי לראשונה למקום הבחנתי בקיר ארוך ולבן שליווה את כל המבנה מהכניסה ולתוך מסדרון המשרדים – ללא כל אלמנט עיצובי. בגלל אופייה המשפחתי יחסית של החברה והעובדה שחלק בלתי נפרד מתהליך החדרת המוצר לשוק היו ניסיונות בהם היו שותפים אנשי הצוות שתועדו בתצלומים רבים, היה מתבקש להשתמש בתמונות אלה לשבור מעט את המסדרון הארוך מחד ולשדר למבקרים את אופי המקום ועובדיו מאידך.

המשכיות של תהליך התכנון

הוסבר לי כי כחלק מתהליך השיווק של המוצר מוזמנים מדי פעם משקיעים להדגמות של הפעלתו וכי החדר הקיים מעט קריר ותפל. לשמחתי מצאתי במחסני החברה רישומים נפלאים של המוצר אשר נתלו מיד בגאווה על הקיר ויצרו תיאור והמשכיות של תהליך התכנון לשלבי המוצר השונים מול התוצאה הסופית.

החברה הינה חברת סטארט אפ עם מוצר המוכוון לשוק הרפואי. כמשימות הוגדרו בפני ארגון הכניסה והקפיטריה וכן יצירת בידול ואופי למשרדי החברה.

bottom of page