top of page

בית עם גינה

הבית תוכנן עבור משפחה עם 3 ילדים מתבגרים - שני בנים ובת.

הדרישות העיקריות בתכנון

היו לתת כבוד לעבודות האמנות של אביו של בעל הבית, לעבודות הנפחות והפרזול של בעל הבית ולגינה העתידית שתכננו לאחר שיסודר כל מפלס הקרקע סביב המבנה, משום שבנקודת הפתיחה עקב המפלסים הרבים בחצר היא היתה מרוצפת ברובה וכמעט ללא גינה.

השינוים המרכזיים בהם טיפלנו

במסגרת השיפוץ היו הוספת ממ"ד, הגבהה משמעותית של הגג והשארת קורות חשופות, הזזת והגדלת המטבח, הוספת שירותי אורחים וארון איכסון בכניסה לבית, יצירת פינת כביסה וכמובן טיפול בחדרי הרחצה.

במצבו הסופי

הבית כלל 4 חדרי שינה, שני חדרי רחצה ושירותי אורחים וכמובן חלל ציבורי גבוה ומרשים.

bottom of page